A község a Marcal nyugati, kemenesaljai partvidékén fekszik, Vas megyében. Határa ma jórészt mezőgazdasági terület, a Marcal mellett rétekkel, legelőkkel.
  Megközelítési lehetőségei jók, főként vasúti csomópontja révén: érinti a Szombathely-Székesfehérvár-Budapest fővonal, és innen ágazik el dél felé a Tapolca, illetve Zalaegerszeg irányába tartó vonal is. Közúton Celldömölk felől, az Izsákfa utáni, kelet felé vezető leágazó mellékúton érhető el.

A falu területén már az ősi időkben is éltek emberek, ezt bizonyítja az a Marcal mentén álló halom, amelynek feltárásakor kora vaskori, a Hallstadt kultúrához tartozó hamvasztásos urnasíros temetkezési hely került napvilágra. Más, hasonló helyszíneken szerzett tapasztalatok alapján feltehető, hogy több halomsír is lehet a környéken, csak azokat az idők folyamán elszántották, így nyomaik már kevésbé felismerhetőek. Ugyanitt megtalálták a római kor emlékeit is.
  A falu első írásos említése 1271-ből való, Boba néven, bár egészen a XIX. századig a Baba név volt használatban, mely feltehetően egy nemesi család (Bobay vagy Babay) nevéből származik, akiknek egy vitéz tagja a területet a legenda szerint IV. Bélától kapta ajándékba hősi tetteiért. Az Árpád-korban köznemesek birtokolták, 1599-ben például 19 nemesi családot jegyeztek fel. A török idők sok szenvedést hoztak a település életében, volt olyan, hogy éhínség miatt sokaknak el kellett adniuk birtokaikat. A budai, a pápai és a fehérvári töröknek hódoltak a 16. század végétől egészen a 17. század közepéig. 1828-ban még nemesi faluként tartották számon, a későbbiekben gróf Somogyi család volt a birtokosa. Korábban nem volt templomuk, a szomszédos Nemeskoccsal együtt az azóta már elpusztult Vadászülés (más források szerint Vadasüllés) község egyházához tartoztak. Lakosságuk az ellenreformáció után is jórészt evangélikus maradt. Miután a katolikusok által visszafoglalt régi templomot nem kapták meg, 1784-ben építettek egy akkor még torony nélküli épületet, melyet 1899-ben újítottak fel. A fokozatosan elromosodó, és emiatt bezárt vadászülési katolikus templom helyett csak 1929-ben építettek újat, a falu területén. Az 1910-es évek végén tűzvész pusztított a településen, mikor jelentős része leégett. Nagy változást hozott a falu életében az 1872-ben megnyitott Szombathely-Székesfehérvár vasútvonal.

Nevezetességek

Fontosabb címek